Tillväxtverket

Välkommen strategi för en hållbar turism och växande besöksnäring

Tillväxtverket välkomnar regeringens nationella strategi för besöksnäringen. Den ger hela turism och besöksnäringen en ännu större och välbehövlig plats såväl i samhället som i politiken.

Regeringens strategi har en tydlig styrning mot hållbar utveckling, med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som en central utgångspunkt. Balansen mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet poängteras. Vi ser en besöksnäring märkt av pandemin, med utmaningar som bland annat handlar om att hitta arbetskraft men också mot en grön och digitaliserad omställning. Sverige har goda chanser att lägga sig i topp när det gäller hållbarhet och innovation. Där kan besöksnäringen vara med och vara en del av lösningen på många av de samhällsutmaningar som vi står inför.

- Med regeringens lanserade strategi får näringen en välbehövlig omstart. Vi har ett utmanande men spännande arbete framför oss, där vi som myndighet tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan kraftsamla. I det arbetet är Tillväxtverket beredda att ta en samlande roll i strategins genomförande samt att vara behjälpliga i att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i strategin, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.