Tillväxtverket

Finansiering för landsbygder

I höst finns möjlighet att söka pengar för att stärka förutsättningarna för företag inom turism och rekreation.

Man med ryggsäck som är ute och vandrar.

Satsningen vänder sig till företag i landsbygder och sker i samarbete med EU:s landsbygds­program.

Attraktiva platser och miljöer är viktiga för Sveriges landsbygder, både som besöksmål och för att driva verksamhet i. Det finns stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, eftersom det skapar nya jobb för alla som bor i och vill flytta till landsbygder.

Prioritering av stöd som ser till helheten

Utifrån tidigare insatser inom natur- och kulturturism finns ett stort behov av stöd för investeringar som utvecklar platser och besöksmål till mer attraktiva och hållbara reseanledningar. En investering måste också se till hela den turistiska leveranskedjan som omfattar resa, äta, bo och göra, där alla delar är viktiga för att locka besökare och bidra till landsbygdsutveckling.

En prioritering för stödet är att satsa på att utveckla leder för vandring och cykling som ger företag inom naturturism nya möjligheter.

- Prioriteringen motiveras av att intresset för vandring och cykling är stort och växande, både bland svenska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige, säger Linnea Ax, projektledare för satsningen.

Investeringar över regiongränser

Stödet har tidigare kunnat sökas via länsstyrelserna, men i och med överflyttningen till Tillväxtverket har investeringar som sträcker sig över läns- och regiongränser större möjlighet att få stöd. Målet är att få fler attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer.

Om stödet

Stödet som ingår i EU:s landsbygdsprogram, finns tillgängligt mellan 2021-2024/25 och har en budget på cirka 95 miljoner kronor som fördelas på fyra olika utlysningar. Den första utlysningen öppnar under senare delen av hösten 2021 och beslut fattas i början på 2022. Den söks via Jordbruksverkets ansökningsportal men kommer att hanteras av Tillväxtverket.

Stödet kan sökas av myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Investeringen ska vara fri att användas för allmänheten.

Tidigare satsning på leder

En tidigare satsning inom besöksnäringen har arbetat med att utveckla naturturism genom att finansiera projekt med fokus på cykel- och vandringsleder.
Läs om 12 projekt som arbetat med att utveckla vandrings- och cykelturism

Kontakt

Linnea Ax, projektledare
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi, handläggare
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se