Tillväxtverket

Paketering för internationell marknad

En seminarieserie om paketering för den internationella marknaden är nu igång. Elva företag har valts ut att delta i seminarierna som handlar om att svenska researrangörer ska få ökad kunskap för att arbeta med att paketera och sälja produkter till en internationell marknad. Fokus ligger på paketering av natur- och kulturupplevelser.

Syftet med satsningen är att långsiktigt stärka besöksnäringens exportförmåga. Alla företag som är intresserade av att utveckla sin paketering mot internationella marknader kommer framöver att kunna ta del av ett digitalt material som tas fram utifrån seminarieserien.

Christopher Storm på företaget Granö Beckasin berättar varför de vill delta.

- Vi har länge velat få en djupare kunskap om hur vi kan bli bättre på att paketera för den internationella marknaden. Beroende på marknad ser arbetet olika ut, dels finns det kulturella skillnader, dels olika affärsmodeller och digitaliseringen har kommit olika långt. Det är viktigt med ny kunskap för att kunna göra rätt vägval.

Många ser det som en utmärkt möjlighet att i spåren av corona stärka företagets kompetens för att stå bättre rustade inför framtiden. En av dessa är Kristina Nyström på EverTrek Resor.

- Det är en jättebra möjlighet i dessa tider att höja vår kompetens. Det är värdefullt att få ta del av Visit Sweden’s samlade kunskaper. Samtidigt är det fantastiskt att knyta kontakter med andra inom branschen. Vi får även mängder av nya insikter för att utveckla vårt erbjudande inom aktiva resor.

Tillväxtverket gick i juli ut med en utlysning där företag kunde ansöka om att få delta i seminarieserien. 45 företag sökte. Elva företag som fokuserar på paketering av natur- och kulturupplevelser i olika delar av landet valdes ut att delta i denna digitala seminarieserie som leds av Visit Sweden.

De företag som deltar är från söder till norr:
Robusta AB
Wild Nature fotoresor AB
Roma Mediacenter AB
EverTrek Resor AB
Upplevelsebolaget Väst AB
Catch & Relax AB
Bergstrand Utveckling AB/Sweden by Bike
Green Owl Travel & Consulting AB
Aktivut AB
Afrika Select AB
Granö Beckasin AB