Tillväxtverket

80 miljoner för att utveckla besöks­näringen

Den 21 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Tillväxtverket föreslås få 80 miljoner för satsningar på besöksnäringen. Det handlar om insatser för omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet.

Besöksnäringen har lidit stor skada under coronakrisen. Därför har regeringen föreslagit satsningar på besöksnäringen som bland annat omfattar kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd. Förslaget är att Tillväxtverket får 80 miljoner kronor för att genomföra dessa satsningar.

- Det är mycket glädjande och en nödvändig satsning för denna hårt drabbade näring. Regeringen har tagit fasta på de behov vi ser för att ställa om och stärka konkurrenskraften hos besöksnäringen. Vi hoppas nu på ett positivt besked så att vi tillsammans med andra aktörer kan börja arbeta med detta viktiga uppdrag, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Ytterligare satsningar på besöksnäringen

Marknadsföring av Sverige

För att möjliggöra för Visit Sweden att fortsatt ha en nyckelroll i marknadsföringen av Sverige och för att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål utvidgas bolagets uppdrag till att avse marknadsföring av Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan också inhemska målgrupper. Med anledning av den förändrade marknaden föreslås 20 miljoner kronor gå till Visit Sweden.

Ytterligare satsning på leder

Under året har människor vallfärdat till Sveriges 30 nationalparker och mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för biologisk mångfald och friluftsliv. Statliga leder i fjällen och vandringsleder i skyddade områden ökar tillgängligheten samt ger bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism. Regeringen har föreslagit att åtgärder för värdefull natur förstärks med 400 miljoner kronor under 2021. Dessa medel kommer i huvudsak att användas för länsstyrelsernas arbete med skötsel av natur och anläggningar för friluftsliv, till exempel vandringsleder.

Nästa steg

Beslut om budgetpropositionen fattas i december. Men redan nu kommer Tillväxtverket att föra dialog med näringsdepartementet om uppdragens utformning och villkor för genomförande.