Tillväxtverket

Projekt som hjälper företag att ställa om

Tillväxtverket har nu beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Den pågående pandemin har haft och har fortsatt stora effekter på turism och besöksnäringen. Efterfrågan i stora delar av näringen har minskat kraftigt, vilket pressar företagen hårt och leder till ett intensivt omställningsarbete i många företag och destinationer. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för denna satsning har vi nu beviljat 16 projekt runt om i landet.

- Gemensamt för dessa projekt är att de ska ge deltagande företag ökad kompetens inom affärs- och produktutveckling. Det är viktigt för att besöksnäringen ska klara omställningen till följd av pandemin, men även utifrån behovet av en hållbar inriktning och ökad digitalisering inom besöksnäringen, säger Linnea Ax, projektledare för satsningen på Tillväxtverket.

Exempel på beviljade projekt.

 • Visit Stockholm ska via samarbetsprojektet Stockholm Archipelago, tillsammans med boendeanläggningar på öar i Stockholms skärgård, utveckla hållbara och attraktiva naturupplevelser.
 • Gävle kommun ska skapa ett affärsutvecklingsprogram som möjliggör hållbara verksamheter inom naturturism i skyddad natur.
 • Visit Dalarna ska hjälpa företag att utveckla nya produkter och skapa samarbeten inom två nya områden, golf- och fisketurism.
 • Region Västerbotten ska erbjuda företag hållbara verktyg till omställning med fokus på utveckling av produkter samt digital mognad.
 • Båstad Turism & Näringsliv ska hjälpa företagen att kartlägga sina behov av omställning och erbjuda affärsutveckling med fokus på hållbarhet.

Samtliga beviljade projekt:

 • Besöksnäringsföretag produktutveckling, Destination Uddevalla Ideell förening, 473 275 kr
 • Konkret hållbarhetsmodell, Båstad Turism & Näringsliv Ekonomisk förening, 647 922 kr
 • Experimentell raketutveckling, MidSweden365 AB, 1 004 224 kr
 • Affärs- och Produktutveckling, Helsingborgs kommun, 403 770 kr
 • Västerbotten Experience Accelerator, Region Västerbotten, 1 321 648 kr
 • Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen, Sörmlands Turismutveckling AB, 744 256 kr
 • Nya hållbara produktområden i Dalarna, Visit Dalarna AB, 1 375 000 kr
 • Affärs- och produktutveckling för Stockholm Archipelago, Visit Stockholm AB, 1 850 000 kr
 • Stärka ARK56-företag inom destination Blekinge Arkipelag, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, 956 342 kr
 • Digitala leder/touring routes i Swedish Lapland, Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk förening, 1 470 000 kr
 • Heart of the Digital Story, Heart of Lapland Ekonomisk förening, 633 135 kr
 • Företagskoordinator för hållbar besöksnäring, Region Örebro Län, 1 196 916 kr
 • Stärkt affärsutveckling i Finnskogen, Visit Värmland Ekonomisk förening, 695 343 kr
 • Affärsutvecklingsprogram – Naturturism i skyddad natur, Gävle kommun, 1 394 190 kr
 • Stärkt besöksnäring i biosfären, Nedre Dalälvens Intresseförening, 834 000 kr
 • Digitaliserad affärsutveckling, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 904 044 kr

Totalt beviljat belopp: 15 904 065 kr

Kontakt

Linnea Ax
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6676