Tillväxtverket

Turismstatistik

Här samlar vi aktuell statistik för turism och besöksnäringen.

Travel Recovery Tracker

Travel Recovery Tracker är ett enkelt verktyg för att varje månad följa utveckling av resor och kommersiellt boende i Sverige, i förhållande till pre-pandemiska nivåer. Totalt rapporteras sex indikatorer:

  1. Utveckling av den totala passagerarankomsten till svenska flygplatser från olika geografiska regioner.
  2. Utveckling av de totala gästnätterna i Sverige, för alla kommersiella boendetyper.
  3. Utveckling av ockuperade hotellrum för varje kundsegment i Sverige.
  4. Utveckling av totala övernattningar i Sverige efter typ av kommersiellt boende.
  5. Utveckling av totalt antal ockuperade hotellrum per nordiskt land.
  6. Utveckling av totala internationella gästnätter på hotell i nordiska länder.

Nu finns oktobers rapport att läsa med statistik till och med augusti 2021.

Travel Recovery Tracker (framtaget av Annordia) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.