Tillväxtverket

Kartläggning av evenemangs­näringen

Evenemangsnäringen har drabbats hårt under pandemin. För att visa på evenemangens betydelse för samhällsekonomin så har Stockholms Handelskammare gjort en kartläggning av evenemangsnäringen.

Rapporten Näringen som väcker puls - evenemangsnäringens betydelse för samhällsekonomin, platsen och människornas upplevelser presenterar nya fakta och intervjuar personer verksamma inom näringen.

  • Rapporten beskriver evenemangsnäringen som en ny basnäring i Sverige med fler sysselsatta än fordonsindustrin. Enligt kartläggningen bidrar näringen med 84 miljarder kronor till samhällsekonomin och sysselsätter totalt 123 000 personer i Sverige.
  • Evenemangsnäringen finns främst i storstadsregionerna. Stockholms län är den största arbetsmarknaden med 36 procent av alla jobb.
  • Utöver att vara en viktig del av besöksnäringen så skapar evenemangsnäringen också konsumtion i flera olika branscher. Av de som jobbar inom näringen är 84 000 direkt anställda i till exempel eventföretag, teatrar och festivaler. 11 000 personer är i stället sysselsatta i branscher som gynnas av eventbesökarnas konsumtion, bland annat restaurang och hotell. Slutligen bidrar näringen till 28 000 indirekta jobb i underleverantörsled.
  • Evenemangen sätter Sverige på kartan. Genom sin mediala synlighet bidrar de i hög grad till att öka en stad eller ett lands attraktivitet och platsvarumärke.