Tillväxtverket

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande?

Visit Sweden gör löpande under året undersökningar om svenskarnas funderingar kring resandet under pandemin. Frågorna handlar bland annat om resmål, framtidens resande samt resande under pandemin.

Tanken är att undersökningen ska löpa året ut. Undersökningen som gjordes i maj visade framför allt att:

  • Fler vågar nu tro på att möjligheten att resa någonstans kommer att finnas det närmaste halvåret
  • Alla resmål som undersöktes (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland, Nederländerna, Grekland, Tyskland, Spanien & Storbritannien) ses nu av fler som säkra resmål, men fortfarande är det många som tycker att det är osäkert. Sverige är fortsatt det land som flest svenskar tycker känns säkert som resmål, men fler har samtidigt börjat titta på utländska resmål.
  • Många anpassar fortsatt vad de väljer att göra på grund av pandemin – till exempel så undviker många platser med trängsel, tar gärna egen bil, vill ha semester på en plats det är lätt att ta sig hem från.
  • Viktigt för att våga boka nu är bland annat att försäkringar gäller, att bokningsvillkor är flexibla, att smittan är på låg nivå och att det finns tydliga regler och information om allt från öppettider till gruppstorlekar och städning. Sverige ses som det säkraste resmålet.