Tillväxtverket

Resebarometern 2021

Resebarometern är Sveriges största resvaneundersökning. Frågor ställs om utrikesresor och Sverigeresor samt mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att man också mätt hur vi rest inom landets gränser.

2020 blev året då utlandsresandet tvärnitade. Men det betyder inte att svenskarna stannade hemma. För samtidigt som få korsade en nationsgräns gjorde svenskarna i snitt tio fritidsresor inom landets gränser.

Förra året minskade svenskarnas semesterresor till utlandet med 84 procent. Inte sedan andra världskriget har minskningen varit lika dramatisk. Resandet har tidigare minskat enstaka år, senast i samband med finanskrisen på nollnolltalet, men då med några få procent, för att sedan skjuta i höjden igen. Förra årets nedgång i resandet är därmed historisk.

Resebarometern visar att många inte höll sig hemma. Till att börja med reste vi som vanligt i januari och februari. Men under våren, då pandemins första våg slog till, minskade utlands-resandet dramatiskt för att under sommarmånaderna öka igen, om än i mycket mindre omfattning än ett normalt år. Augusti blev månaden då svenskarnas utrikesresande peakade, lite senare än ett vanligt år, eftersom UD:s reseavrådan rådde ännu i juni och en bit in i juli.
När andra pandemivågen slog till i november minskade utlandsresandet ännu mer än under vårens första våg.

Resebarometern görs av Resurs för resor och turism för Resemagasinet Vagabond, Utrikesdepartementet (UD) och Europeiska ERV och är Sveriges största resvaneundersökning. Drygt 2 000 har svarat på frågor om sina utrikesresor, medan drygt 4 300 svarat på frågorna om sina Sverigeresor. Resebarometern mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att man nu också mätt hur vi rest inom landets gränser.

Mer om resvanorna för 2020 läser du på nedan länk.