Tillväxtverket

Kongress­rapport 2020

Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter. I en undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser.

Kongresser och möten är av stor betydelse för destinationer runt om i Sverige, inte minst för de långsiktiga kunskapseffekterna och besöksnäringseffekterna de ger.

Två av tre i undersökningen uppger att de hittar både positiva och negativa effekter av de förändringar i mötesformat som man tvingats att genomföra. Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre kostnader samt att man ökar sin räckvidd. Att man tappar möjligheten att nätverka och det sociala är de vanligaste negativa effekterna. En naturlig följdfråga blir då vilka förändringar i mötesformat som kommer att permanentas och vad som kommer att återgå till hur det var innan pandemins utbrott.

SNVCB:s undersökning visar tydligt att behovet av att mötas fysiskt igen är stort. Endast var tionde av de intervjuade svarar att man kommer att undvika personliga möten framöver. Men allt kommer inte att återgå till hur det var innan pandemin. Två av tre uppger att de kommer att minska sitt resande. När det gäller egna möten är det framförallt möten på svenska destinationer som kommer att prioriteras.

En annan tydlig förändring är att man planerar att kombinera fysiska och digitala mötesformat. Framförallt på de största och viktigaste mötena. De flesta av de intervjuade är medvetna om att kraven från mötesdeltagarna kommer att förändras och säger att de idag inte har tillräckligt med egen kunskap för att genomföra framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt. Hälften uppger att de kommer att behöva råd och vägledning i hur de tillämpar nya mötesformat, hur de covidsäkrar ett fysiskt möte och genomför digitala möten på ett inspirerande sätt.

Kongresser i Stockholm och Göteborg finns inte med i rapporten.