Tillväxtverket

G20 Rome Guidelines for the future of tourism

OECD har i nära samarbete med G20-arbetsgruppen för turism utvecklat riktlinjer för turismens framtid.

Riktlinjerna är baserade på följande sju sammanhängande politikområden som beaktas i tur och ordning. Var och en av dessa områden har betydelse för alla tre ovanstående pelare.

  • Säker rörlighet: återställa och upprätthålla förtroendet för resor
  • Krishantering: minimera effekterna av framtida kriser som påverkar turismen
  • Motståndskraft: säkra en robust och stabil turistsektor i osäkra tider
    Inkluderande: utvidgat samhällsengagemang och fördelar med turism
  • Grön transformation: hantering av turism för att upprätthålla globala och lokala miljöer
  • Digital övergång: gör det möjligt för alla turismintressenter att dra full nytta av digitala möjligheter
  • Investeringar och infrastruktur: fokusering av resurser på en hållbar framtid för turismen.