Tillväxtverket

Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery

Utsikterna för turistsektorn är fortfarande mycket osäkra. Coronapandemin (COVID-19) drabbar hårt, och internationell turism förväntas minska med cirka 80 procent år 2020.

Den inhemska turismen hjälper till att mildra slaget, åtminstone delvis. Regeringar har vidtagit imponerande omedelbara åtgärder för att återställa sektorn samtidigt som de skyddar jobb och företag. Många länder utvecklar nu också åtgärder för att bygga en mer motståndskraftig turistekonomi efter COVID-19. Dessa inkluderar att utarbeta planer för att stödja en hållbar återhämtning av turismen, främja den digitala övergången och förflytta sig till ett grönare turismsystem inför framtiden.

Nyckelbudskap:
Återuppbyggnad av turism är en prioritet, men sektorn måste bli mer hållbar och motståndskraftig i framtiden.

Turism fortsätter att vara en av de sektorer som drabbats hårdast av coronapandemin och utsikterna är fortfarande mycket osäkra.

OECD förväntar sig att internationell turism kommer att minska med cirka 80% år 2020. Destinationer som är starkt beroende av internationell, affärs- och evenemangsturism kämpar särskilt, med många kust-, regionala och landsbygdsområden som går bättre än städer.

Inhemsk turism har startat om och hjälper till att mildra effekterna på jobb och företag i vissa destinationer. Verklig återhämtning är dock endast möjlig när internationell turism återvänder. Detta kräver globalt samarbete och evidensbaserade lösningar så att resebegränsningar säkert kan tas bort.

Företagens överlevnad i hela turistekosystemet är i fara utan fortsatt statligt stöd och även om regeringar har vidtagit imponerande åtgärder för att dämpa slaget mot turismen, för att minimera arbetstillfällen och bygga återhämtning 2021 och därefter, måste mer göras, och på ett mer samordnat sätt.

Viktiga politiska prioriteringar inkluderar:

  • Återställa resenärernas förtroende
  • Stödja turistföretag för att anpassa sig och överleva
  • Främja inhemsk turism och stödja säker återkomst av internationell turism
  • Tillhandahålla tydlig information till resenärer och företag och begränsa osäkerhet (i den mån det är möjligt)
  • Utveckla insatsåtgärder för att bibehålla kapaciteten i sektorn och åtgärda luckor i stöd
  • Stärka samarbetet inom och mellan länder
  • Att bygga mer motståndskraftig och hållbar turism

Även om det krävs flexibla politiska lösningar för att göra det möjligt för turistekonomin att leva vid sidan av viruset på kort till medellång sikt, är det viktigt att se bortom detta och vidta åtgärder för att lära av krisen. Det har avslöjats brister i regeringars och industrins beredskap och reaktionskapacitet. Samordnade åtgärder mellan regeringar på alla nivåer och den privata sektorn är nödvändiga.

Krisen är ett tillfälle att tänka om angående turismens framtid. Turismen står vid en korsning och de åtgärder som införs idag kommer att forma morgondagens turism. Regeringarna måste överväga de långsiktiga konsekvenserna av krisen, samtidigt som de utnyttjar digitaliseringen, stöder övergången med låga koldioxidutsläpp och främjar den strukturella omvandling som krävs för att bygga en starkare, mer hållbar och motståndskraftig turistekonomi.