Tillväxtverket

Omvärld och trender

Här publiceras analyser och trender inom turism och besöksnäringen. Både för nationella och internationella områden samt på EU-nivå.


 • Hur tänker svenska resenärer om sitt resande?

  Vist Sweden gör löpande under året undersökningar om svenskarnas funderingar kring resandet under pandemin. Frågorna handlar bland annat om resmål, framtidens resande samt resande under pandemin.

 • Resebarometern 2021

  Resebarometern är Sveriges största resvaneundersökning. Frågor ställs om utrikesresor och Sverigeresor samt mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att man också mätt hur vi rest inom landets gränser.

 • Kongress­rapport 2020

  Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter. I en undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser.

 • G20 Rome Guidelines for the future of tourism

  OECD har i nära samarbete med G20-arbetsgruppen för turism utvecklat riktlinjer för turismens framtid.

 • Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery

  Utsikterna för turistsektorn är fortfarande mycket osäkra. Coronapandemin (COVID-19) drabbar hårt, och internationell turism förväntas minska med cirka 80 procent år 2020.