Tillväxtverket
Person som paddlar i vatten

Naturturism 

Intresset för naturturism ökar. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och ökad sysselsättning över hela landet, med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar turism.

Naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland internationella besökare. Den naturbaserade turismen består av uppåt 3 000 aktivitets- och guideföretag. Tillsammans med boenden, restauranger och företag inom uthyrning omfattar cirka 10 000 företag. Trots att branschen till stor del består av mindre enmans- och familjeföretag är naturturismen en av landsbygdens främsta källor till nya jobb.

Besöksnäringen i stort har fördubblat sin omsättning sedan 2000, vilket även inneburit en stark tillväxt utanför Sveriges städer. Det är ett skäl till att regeringen pekat ut naturturismen som en av landsbygdens framtidsnäringar.

Nationella strategin för naturturism  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledutveckling

För att fler naturturismföretag ska kunna utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade och trygga vandringsleder. Med det kommer också utmaningar i form av exempelvis huvudmannaskap, markägaravtal, och kvalitetssäkring. Nu pågår projektet Nationellt ramverk för vandringsleder som ska ge regioner, kommuner och ledhuvudmän förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Cykelturism

Cykelturism ökar över hela Europa - likaså i Sverige. I vissa europeiska länder omsätter cykelturism miljonbelopp varje år. I Sverige byggs cykellederna ut och efterfrågan ökar. Men det finns också brister att åtgärda för att ta tillvara denna potential. Om det kan du läsa i den nationella kartläggningen av turism- och rekreationscykling som Tillväxtverket gjort på uppdrag av regeringen. Nedan finns även information om cykelleder i Sverige.

Kontakt

Linnea Ax
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se