Tillväxtverket

Seminarier om paketering för internationell marknad

En seminarieserie om paketering för den internationella marknaden har genomförts. Elva företag valdes ut att delta i seminarierna som handlade om att svenska researrangörer ska få ökad kunskap för att arbeta med att paketera och sälja produkter till en internationell marknad. Fokus låg på paketering av natur- och kulturupplevelser.

Syftet med satsningen är att långsiktigt stärka besöksnäringens exportförmåga. Alla företag som är intresserade av att utveckla sin paketering mot internationella marknader kan nu ta del av ett digitalt material som togs fram utifrån seminarieserien.

Christopher Storm på företaget Granö Beckasin berättar varför de ville delta.

­­- Vi har länge velat få en djupare kunskap om hur vi kan bli bättre på att paketera för den internationella marknaden. Beroende på marknad ser arbetet olika ut, dels finns det kulturella skillnader, dels olika affärsmodeller och digitaliseringen har kommit olika långt. Det är viktigt med ny kunskap för att kunna göra rätt vägval.

Många såg det som en utmärkt möjlighet att i spåren av corona stärka företagets kompetens för att stå bättre rustade inför framtiden. En av dessa är Kristina Nyström på EverTrek Resor.

- Det var en jättebra möjlighet i dessa tider att höja vår kompetens. Det var värdefullt att få ta del av Visit Sweden’s samlade kunskaper. Samtidigt var det fantastiskt att knyta kontakter med andra inom branschen. Vi fick även mängder av nya insikter för att utveckla vårt erbjudande inom aktiva resor.

Tillväxtverket gick i juli 2020 ut med en utlysning där företag kunde ansöka om att få delta i seminarieserien. 45 företag sökte. Elva företag som fokuserar på paketering av natur- och kulturupplevelser i olika delar av landet valdes ut att delta i denna digitala seminarieserie som leddes av Visit Sweden.

De företag som deltog är från söder till norr:

 • Robusta AB
 • Wild Nature fotoresor AB
 • Roma Mediacenter AB
 • EverTrek Resor AB
 • Upplevelsebolaget Väst AB
 • Catch & Relax AB
 • Bergstrand Utveckling AB/Sweden by Bike
 • Green Owl Travel & Consulting AB
 • Aktivut
 • Afrika Select AB
 • Granö Beckasin AB