Tillväxtverket
Man sitter och läser på telefon i en hotelllobby.

Internationell paketering

Hur kan Sverige öka sitt erbjudande till den internationella marknaden och utländska researrangörer? Nu kan du ta del av kunskap som varit del av en seminarieserie för natur- och kulturturismföretag.

Under våren 2021 avslutades projektet "Internationell paketering för svenska researrangörer” där elva arrangörer deltog i en seminarieserie i syfte att stärka sin exportförmåga och få ökad kunskap om att paketera och sälja andras produkter till en internationell marknad. Fokus under seminarieserien var att möta researrangörers krav och efterfrågan, men också på de affärsmässiga möjligheter en tydligare inriktning mot ökad hållbarhet kan ge. Denna kunskapsinsats genomfördes i samarbete mellan Tillväxtverket och Visit Sweden.

Hur ser det ut på andra marknader?

Hur fungerar researrangörsledet på olika marknader? Här får du bland annat kunskap om hur du bokar, planerar och förpackar effektivt.

Vad säger paketreselagen och resegarantilagen?

Det är viktigt att ha koll på vilka krav som ställs på dig som researrangör. Vad definieras som paketresor enligt lagen? För vilka resor ska en resegaranti gälla?