Tillväxtverket
Man sitter och läser på telefon i en hotelllobby.

Hållbar turism

Turism- och besöksnäringen spelar en viktig roll i den stora omställning som krävs för att skapa ett hållbart samhälle. Här hittar du kunskap och verktyg som kan hjälpa dig i hållbarhetsarbetet.

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

(Tillväxtverkets och Visit Swedens definition av en hållbar besöksnäring)

Hållbarhetsguiden

Guiden beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag inom besöksnäringen men även andra näringar kan genomföra sitt arbete med hållbarhet. Guiden finns även som ett e-learningverktyg.
Till hållbarhetsguiden

Handböcker

Rapporter

Regionalt hållbarhetsarbete

Andra länders arbete för en hållbar besöksnäring

Mer kunskap om hållbarhet

Forskning

Guider

Kontakt

Carin Persson, ansvarig Hållbar turism 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se