Tillväxtverket
Man sitter och läser på telefon i en hotelllobby.

Hållbar turism

Myndigheter, regioner och andra aktörer har tagit fram kunskap och arbetar för att sprida lärdomar om hur vi kan arbeta för att få en mer hållbar besöksnäring. Dessa kommer vi att dela med oss av här.

Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har behovet och intresset att arbeta mer hållbart ökat hos både företag och destinationer.

Hållbarhetsguiden

Guiden beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag inom besöksnäringen men även andra näringar kan genomföra sitt arbete med hållbarhet.
Till hållbarhetsguiden

Kontakt

Carin Persson, ansvarig Hållbar turism 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se