Tillväxtverket
Träd i kvällssol

Kunskap för turism och besöksnäringen

Här samlar vi kunskap både för de som arbetar för att hjälpa Sveriges besösksnäringsföretag men även kunskap som företagen själva har nytta av. Kunskapen kan komma från både Tillväxtverket och andra aktörer inom besöksnäringen.