Tillväxtverket

Innovativa projekt för framtidens besöksnäring

De utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen som Tillväxtverket identifierat behöver prövas i praktiken. Turismföretag och destinationer behöver utmanas och uppmuntras att driva innovationsarbete och aktörer inom andra innovationsområden behöver få kunskap om turism och destinationsarbete. Därför har vi valt att stödja två pilotprojekt. Nedan finns länkar till mer information om projekten.