Tillväxtverket
Person som knappar på en skärm.

Framtidens besöksnäring

För att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring krävs kunskap, resurser och samarbete. Innovationer behöver stimuleras genom sektors- och branschöverskridande samverkan så att kompetenser, utvecklingsresurser och idéer från innovationsområden kan prövas och omsättas i besöksnäringens företag och destinationer.

Tillväxtverket arbetar tillsammans med näringen, genom Svensk Turism, och med andra myndigheter med att skapa insikt om hur besöksnäringen kan utvecklas och hur den kan integrera med andra näringar.

Digitaliseringen och nya innovativa tekniska lösningar skapar nya beteenden som redan idag reflekteras i besöksnäringen. Utvecklingen går snabbt och sker exponentiellt. Det gör att mycket av den framtida utvecklingen är svår att förutsäga men desto mer intressant och viktig att bevaka, och om möjligt påverka. Här behöver den svenska besöksnäringen följa utvecklingen och har, med ett proaktivt agerande, en möjlighet att skapa konkurrensfördelar.

Innovativa projekt för framtidens besöksnäring

De utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen som Tillväxtverket tillsammans med Svensk Turism identifierat behöver prövas i praktiken. Turismföretag och destinationer behöver utmanas och uppmuntras att driva innovationsarbete och aktörer inom andra innovationsområden behöver få kunskap om turism och destinationsarbete. Därför har vi valt att stödja två pilotprojekt.  Läs mer om projekten nedan.

Kontakt

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18