Tillväxtverket

Robotisering och automatisering i besöksnäringen

Projektet undersökte hur robotisering och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen.

Projektets syfte

Projektet undersökte hur robotisering och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Robotisering inkluderade även augmented reality (AR) och virtual reality (VR). Genom ett förändrat arbetsinnehåll och arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. På så sätt kan besökarnas upplevelser öka. Det kan också bidra till att förstå vilka utbildningsinsatser som behövs så att personal kan arbeta på mer hållbara och smarta arbetsplatser i framtiden.

Primärt ska en grupp med samarbetspartners etableras som kan fortsätta att driva utvecklingen efter det att projektet avslutats.

Vid projektets slut ska det finnas ett koncept som inkluderar:

  • Arbetsuppgifter från robotisering och/eller i VR/AR-miljö är utprövade och stödjer robotiseringens införande i besöksnäringen.
  • Lärdomar och tester från egna och andras erfarenheter av robotarbete är redovisade.
  • Förslag till robotiserade arbetsuppgifter som stödjer ökade upplevelser och förbättrat värdskap.
  • Minst en robotiserad upplevelsebaserad arbetsuppgift ska kunna lanseras.

Om projektet

  • Projektägare: Sörmlands Turismutveckling
  • Beviljade medel: 1 230 000 kronor
  • Totala projektmedel: 2 342 760 kronor
  • Projekttid: 2019-02-01- 2021-08-31

Projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tord Carnlof, Svensk destinationsutveckling
e-post: tord.carnlof@svedest.se