Tillväxtverket

Beyond the future

Beyond the future utvecklade och testade tillämpning av smarta digitala lösningar. Basen för projektet var Tourism in Skånes öppna innovationsarena Co Dest, skånska inkubatorer och klusterinitiativ.

Projektet Beyond the future hade sin utgångspunkt i virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI). Det skapade nya upplevelser inom exempelvis smarta boenden och den framtida måltiden för vandrings- och cykelturisten.

Projektets syfte

Hur skapar vi en upplevelse inom mat, dryck och boende i naturen i framtiden? Hur vill vi äta, bo och sova? Projektet Beyond the Future ska föra samman andra branscher med besöksnäringen i syfte att skapa nya innovationer.

Projektets mål

Det långsiktiga målet är att Skåne ska bli en internationellt uppmärksammad destination med många internationella samarbeten.

Önskvärt

  • Nya branschöverskridande koncept, produkter och tjänster inom områdena Future Food Experience och Future Lodging Experience i anslutning till det omfattande ledsystemet i Skåne. 2-5 koncept ska finnas för marknadsintroduktion.
  • Nya och fler samarbeten mellan besöksnäringen, andra branscher och akademin.
  • Ökat antal start-ups i besöksnäringen.

Om projektet

  • Projektägare: Tourism In Skåne AB
  • Beviljade medel: 1 910 000 kronor
  • Totala projektmedel: 2 960 000 kronor
  • Projekttid: 2019-04-01- 2021-04-30

Projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Larsson, Tourism in Skåne
e-post: maria.larsson@skane.com