Tillväxtverket

Kunskap om paketering för en internationell marknad

Under våren 2021 avslutades projektet "Internationell paketering för svenska researrangörer". Elva företag valdes ut att delta i en seminarieserie med syftet att få ökad kunskap om att paketera och sälja produkter till en internationell marknad.

Tillväxtverket gick i juli 2020 ut med en utlysning där företag kunde ansöka om att få delta i seminarieserien. 45 företag sökte. Elva företag som fokuserar på paketering av natur- och kulturupplevelser i olika delar av landet valdes ut att delta i en digital seminarieserie som leddes av Visit Sweden.

Syftet med satsningen var att långsiktigt stärka besöksnäringens exportförmåga. Alla företag som är intresserade av att utveckla sin paketering mot internationella marknader kan nu ta del av ett digitalt material som togs fram utifrån seminarieserien.