Tillväxtverket

Visit Dalarna

I Dalarna arbetade projektet med att ta fram hållbara produkt och leveranskedjor för fem teman inom natur- och kulturturism

Visit Dalarnas projekt har handlat en hel del om att skapa förutsättningar för produktutveckling. Det har bland annat resulterat i en modell för ett systematiskt arbete med produktutveck­ling av natur- och kulturprodukter. Projektet har varit nära kopplat till Dalarnas Strategi 2030, där sex utvecklingsområden pekas ut. Utifrån dessa har fem nya produktområden tagits fram: Leisure cykelleder, Hiking Dalarna, Skating Dalarna, Culture Route Dalarna samt Taste of Dalarna. Ett nätverk har bildats kring varje område och en manual för deras arbete har tagits fram.

Tillväxtverket finansierade 50 procent av den totala projektbudgeten på 14 miljoner kronor.

Inom ramen för projektet har bland annat nedan tagits fram:

Kulturpasset - en rundresa med nedslag på platser som avslöjar spännande delar av Sveriges historia. Läs mer om Kulturpasset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Appen The Way2Go som på ett lustfyllt sätt inspirerar verksamma inom besöksnäringen till ett mer ansvarsfullt företagande, både socialt och miljömässigt. Läs mer om The Way to Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lotta Magnusson, Destination Dalarna
Telefon:  023 - 77 70 63