Tillväxtverket

Tourism in Skåne

Hållbar, aktivitetsbaserad natur- och kulturturism med fokus på ledbaserade upplevelser i hela Skåne.

Skånes projekt har bestått av två delar, dels att utveckla mer effektiva och mindre resurskrävande koncept- och produktutvecklingsinsatser och testa dessa, dels att undersöka de möjligheter som digital teknik kan ge i form av data om turister och deras beteenden. Båda insatserna har skett utifrån ledbaserad turism. Pilotprojektet har utvecklat ett arbetssätt med kommunala coacher som stöd för företagen. Ett kunskapsmaterial har tagits fram till coacherna. Som en del i den nya internatbaserad produktutvecklingsmodell har man tagit fram en checklista för att hitta rätt företag till rätt insats.

Tillväxtverket finansierade 50 procent av den totala projektbudgeten på 8,2 miljoner kronor.

Här delar de med sig av det som tagits fram inom ramen för projektet:

Läs mer om projektet och dess resultat hos Tourism in Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Fredrik Albihn, Tourism in Skåne
Telefon: 040-6753673