Tillväxtverket

Smålands Tourism

Projektet har samlat ett stort antal företag för att få fram ett pro­duktutbud med utgångspunkt från regionens unika värden inom natur-, kultur- och måltidsupp­levelser.

Experter inom olika områden har knutits till projektet; inspiration och kunskapsspridning har varit viktiga delar. En egen produktutvecklingsmodell har också utvecklats. Insatserna har varit koncentrerade till destinationsnätverk i tre geografiska områden: Östra Vätternbranterna med Gränna och Visingsö, Vetlanda-Skiröområdet samt Isabergsområdet med Store Mosse nationalpark. Smålands Turism har även arbetat utifrån fyra tematiska nätverk för cykling, måltider, udda boenden respektive verksam­heter i skyddad natur – nationalparken Store Mosse.

Tillväxtverket finansierade 50 procent av den totala projektbudgeten på 15,2 miljoner kronor.

Smålands Tourism har tagit fram en folder som berättar om arbetet och resultaten inom projektet som pågick under 2016-2019.
Här kan du läsa foldern. Pdf, 2.4 MB.

Läs mer om projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Johan Delfalk, Smålands Turism  

Mobil 070-199 36 73