Tillväxtverket

Region Blekinge

Arkipelagrutten - hållbara outdoor-produkter utmed leder på land och vatten.

Projektet Arkipelagrutten har fokuserat på biosfärområdet Blekinge arkipelag. Genom att skapa hållbara outdoor-produkter utmed nya leder på land och vatten har man arbetat med att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer inom biosfärområdet. En ny destination har skapats inom projektet – ARK 56. Ett nätverk med över 50 företag har deltagit i hela resan – från vision till produkt. Projektet har också haft ett starkt hållbarhetsperspektiv.

Tillväxtverket finansierade 50 procent av den totala projektbudgeten på 8 miljoner kronor.

Sädesfält.

Hållbarhets­handbok

Region Blekinge har tagit fram en handbok för hållbarhetsarbete.
Handboken Hållbar utveckling inom besöksnäringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En person vid solnedgång.

Appen Ark 56

Ark56 har tagit fram en app som visar alla leder och guidar besökaren i området.
Ladda ner appen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.