Tillväxtverket
Person sätter upp tält i skärgården.

Hållbar produkt­utveckling

Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism 2016-2019 är nu avslutat. Under drygt tre år har sju regionala pilotprojekt arbetat med att ta fram nya exportmogna turistprodukter, baserade på natur- och kulturupplevelser.

Bakgrunden till uppdraget är att Sverige behöver fler exportmogna destinationer. Den globala turismen ökar och svenska destinationer har en stor potential att locka besökare från hela världen. Sveriges vackra och tillgängliga natur har en stor dragningskraft och efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar. Det skapar goda möjligheter för företag och destinationer att utveckla nya attraktiva hållbara erbjudanden.

Insatserna har riktats mot regionalt destinationsansvariga aktörer, som i sin tur har samlat, coachat och stöttat företagen på resan mot en internationell marknad. Sju regionalt baserade pilotprojekt har svarat för genomförandet: regionerna Blekinge, Uppsala och Östergötland, Smålands Turism, Tourism in Skåne, Visit Dalarna samt Västarvet. Hållbar produktutveckling har haft en total budget på 83 miljoner kronor, varav Tillväxtverket svarat för knappt 50 miljoner och pilotprojekten för resterande del.

Läs mer om resultaten av uppdraget och om de sju destinationerna nedan!

Tält vid skärgården.

Foto: Västarvet

Region Blekinge

En ny destination har skapats, ARK 56. Ett nätverk med över 50 företag har deltagit i hela resan – från vision till produkt.
Läs om Region Blekinges arbete

Människor på filt i gräset.

Foto: Kalbar

Region Uppsala

Har utvecklat kultur­historiska besöksmål genom digital teknik som erbjuder en tidsresa via GPS-styrd app på mobilen eller paddan.
Läs om Region Uppsalas arbete

Rapsfält.

Foto: Tourism in Skåne

Tourism in Skåne

Har arbetat med hållbar natur- och kulturturism med fokus på ledbaserade upplevelser. Ett resultat är en hållbarhetshandbok.
Läs om Tourism in Skånes arbete

Ett picknickbord i det gröna.

Foto: Emma Ivarsson

Smålands Tourism

Har samlat ett stort antal företag och tagit fram pro­dukter inom natur-, kultur- och måltidsupp­levelser.
Läs om Smålands Tourisms arbete.

En människa som cyklar på landsbygden.

Foto: Visit Östergötland

Region Östergötland

Har utvecklat reseprodukter i Skärgården, Vadstena, Göta kanal och Kinda kanal/Östgötaleden och utbildat kommuner som stöd i detta.
Läs om regionens arbete

Dalahästar i tillverkning.

Foto: Visit Dalarna

Visit Dalarna

Har tagit fram en ny arbetsmodell för produktutveckling och appen The Way2Go som inspirerar till ett mer hållbart företagande.
Läs om Visit Dalarnas arbete

En grupp människor på vandring.

Foto: Robert Borgelid

Västarvet

Har tagit fram en vägledning för att etablera vandringsleder och utvecklat ett antal leder, varav flera pilgrimsleder.
Läs mer om Västarvets arbete

Läs mer

Läs mer om uppdragets resultat i vår slutrapport till regeringen.
Slutrapport Hållbar produktutveckling Pdf, 1.3 MB.