Tillväxtverket

Avslutade projekt i besöksnäringen

Här hittar du information om projekt från våra avslutade satsningar inom turism och besöksnäring.

Skylt av drivved

Hjälp till företag att utvecklas och ställa om

16 projekt fick finansiering för att stärka affärs- och produktutveckling i besöksnärings­företag inom destinationer.

Kvinna och cyklande barn 16, 13, 11 och 10 år

Projekt för en hållbar platsutveckling

Läs om de 13 projekt som adresserarade platsers utmaningar i spåren av corona­pandemin.

Person som paddlar kajak

Kunskap om internationell paketering

För att stärka besöksnäringens exportförmåga valdes elva företag ut att delta i en digital seminarieserie som leddes av Visit Sweden.

Cyklister på grusväg i ett somrigt åkerlandskap

Utvecklings­checkar till 180 företag inom naturturism

Checkarna som delades ut under 2021 användes bland annat till att utveckla produkter eller den digitala kommunikationen.

Motorkrossförare

Ledutveckling på landsbygder

Inom ramen för Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag fick tolv projekt finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020.

artificiell intelligens

Innovationsprojektet Visit the future

Projektet bidrog till att driva innovation utifrån nya insikter och lade grunden för en ny besöksnäringsstrategi för näringslivet.

Grupp som vandrar högt upp med vatten i bakgrunden.

Hållbar produkt­utveckling

Med fokus på natur- och kulturupplevelser har sju regionala projekt arbetat med att ta fram nya exportmogna turistprodukter.