Tillväxtverket

Finansierade projekt­­ inom turism och besöksnäring

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Projekt om corona­pandemins påverkan

Åtta projekt tar fram kunskap om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

Hjälp till företag att utvecklas och ställa om

16 projekt ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Projekt för en hållbar platsutveckling

13 projekt adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos besökare, lokalinvånare, företag och föreningsliv. Projekten pågår till april 2022.

EU-projekt för att komma stärkt ut krisen

34 projekt finansieras med syftet att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma långsiktigt hållbara ur pandemin.

Projekt inom Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

För närvarande drivs projektet Miranda som utvecklar beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering.