Tillväxtverket

Avslutade projekt i besöksnäringen

Här hittar du projekt från våra satsningar inom besöksnäringen som nu är avslutade.

Motorkrossförare

Stor potential att utveckla vandrings- och cykelturism på landsbygden

Inom ramen för Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag fick tolv projekt finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020.

Grupp som vandrar högt upp med vatten i bakgrunden.

Hållbar produkt­utveckling med fokus på natur- och kulturturism

Under drygt tre år har sju regionala projekt arbetat med att ta fram nya exportmogna turistprodukter, baserade på natur- och kulturupplevelser.

artificiell intelligens

Visit the future

Projektet bidrog till att driva innovation utifrån nya insikter och lade grunden för en ny besöksnäringsstrategi för näringslivet.