Tillväxtverket

Finansierade projekt­­ i besöks-näringen

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Kvinnlig läkare och patient

Projekt om coronans på­verkan

Åtta projekt tar fram kunskap om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

Kille och tjej som fikar.

Hjälp till företag att utvecklas och ställa om

16 projekt ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Projekt för en hållbar platsutveckling

13 projekt adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos besökare, lokalinvånare, företag och föreningsliv.
Projekten pågår till april 2022.

EU-projekt för att komma stärkt ut krisen

34 projekt finansieras inom ramen för det nationella regionalfonds­programmet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma långsiktigt hållbara ur pandemin.