Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. 75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling…

  Nyhet Turism

 2. Investera i leder i landsbygder

  Arbetar du med leder för vandring eller mountainbike-cykling? Vill du utveckla en attraktiv och hållbar infrastruktur för vandrings- och cykelturism? Sök…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Turism

 3. Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

  Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021 Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner…

  Statistik Turism

 4. Handbok för hållbar turism­utveckling i världsarv och kulturmiljöer

  Hur kan vi göra världsarv mer tillgängliga för fler besökare och samtidigt ta tillvara och stärka deras unika värden? Handboken är både ett konkret stöd…

  Publikation Regioner Andra aktörer Turism

 5. Ny satsning på evenemangs­statistik

  Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner till ett nytt samarbete för att ta fram statistik och få förbättrad kunskap om evenemangsnäringen. Evenemangsnäringen…

  Nyhet Turism

Rött hus med skyltar för övernattning

Turismens värden

Turism bidrar till många värden som inte alltid går att mäta. För hur mäter vi värdet av tillförsikt eller att känna sig inkluderad?

Publik på koncert

Satsning på evenemangsstatistik

Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner till ett nytt samarbete för att ta fram statistik och få bättre kunskap om evenemangsnäringen.

Person som paddlar kanot

Välkommen nationell strategi för besöksnäring

Tillväxtverket välkomnar regeringens nya nationella strategi för en hållbar turism och växande besöksnäring.

Rött hus med skyltar för övernattning

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling.