Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. Nya lösningar för en förbättrad kompetensförsörjning

  Att hitta personal har länge varit en utmaning för företagen i hotell- och restaurangbranschen. Under pandemin försvann dessutom många erfarna medarbetare…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Turism

 2. Turismens årsbokslut 2021

  Turismen i Sverige har börjat återhämta sig sedan coronapandemin. Under år 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år. Den…

  Statistik Turism

 3. Fakta om svensk turism 2021

  Fakta om svensk turism är en årlig rapport där resultaten från några av Tillväxtverkets undersökningar inom turism och besöksnäring presenteras. Rapportens…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism

 4. Social hållbarhet och besöksnäring

  I det sjätte webbseminariet i Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie har vi särskilt fokus på hur turism och besöksnäring kan bidra till social…

  Evenemang Företag Regioner Andra aktörer Turism

En man en kvinna och ett barn cyklar på landsväg

Återhämtning för turismen efter coronapandemin

Turism och besöksnäring drabbades särskilt hårt under pandemin. I rapporten Fakta om svensk turism presenteras turismens effekt på Sveriges ekonomi och sysselsättning med fokus på utvecklingen under år 2021.

Servering av mat över disk till två gäster.

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering för att stärka småföretagens förmåga att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

Kvinna och cyklande barn 16, 13, 11 och 10 år

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöksnäring

Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

Anställd i restaurangbranschen diskar ur en gryta.

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som ska stärka företagens förmåga att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.