Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. Svenskars resande 2020-2021

  Svenskars resande under 2020 och 2021 påverkades framför allt av den då rådande Coronapandemin och de rekommendationer och restriktioner Sverige och andra…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 2. Nio projekt beviljas stöd för att utveckla leder

  Tillväxtverket beviljar runt 20 miljoner kronor i stöd till nio projekt som ska utveckla cykel- och vandringsleder i landsbygder. Nu har Tillväxtverket…

  Nyhet Turism

 3. Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

  Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering inom ramen för utlysningen Digital kompetens i besöksnäringsföretag. Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen…

  Nyhet Turism

 4. Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöks­näring

  Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera…

  Nyhet Turism

Två cyklister i skogen.

Nio projekt beviljas stöd för att utveckla cykel- och vandringsleder

Tillväxtverket beviljar runt 20 miljoner kronor i stöd till nio projekt som ska utveckla cykel- och vandringsleder som bidrar till att långsiktigt utveckla och stärka landsbygder.

Servering av mat över disk till två gäster.

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering för att stärka småföretagens förmåga att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

Kvinna och cyklande barn 16, 13, 11 och 10 år

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöksnäring

Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

Anställd i restaurangbranschen diskar ur en gryta.

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som ska stärka företagens förmåga att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.