Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. 16 projekt får stöd för att utveckla leder

  Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Turism

 2. Johan lämnade Stockholm för ett lugnare liv i Jämtland

  Efter flera år i ett stressigt Stockholm med en timmas pendling till jobbet, enkel väg, bestämde sig Johan Skott för att det var dags för en helt ny livsstil…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 3. Pandemin innebar både nya utmaningar och möjligheter

  Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som Böda…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 4. Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 2?

  Omsättningen i besöksnäringen ökade under andra kvartalet. Efter den stora nedgången i samband med pandemin har flera branscher inom näringen nu återhämtat…

  Nyhet Statistik Turism

En man en kvinna och ett barn cyklar på landsväg

Återhämtning för turismen efter coronapandemin

Turism och besöksnäring drabbades särskilt hårt under pandemin. I rapporten Fakta om svensk turism presenteras turismens effekt på Sveriges ekonomi och sysselsättning med fokus på utvecklingen under år 2021.

Servering av mat över disk till två gäster.

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering för att stärka småföretagens förmåga att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

Kvinna och cyklande barn 16, 13, 11 och 10 år

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöksnäring

Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

Anställd i restaurangbranschen diskar ur en gryta.

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som ska stärka företagens förmåga att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.