Tillväxtverket
Kvinna tillsammans med kollegor på konditori.

Foto: Maskot

Stöd till företag

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar och konsultkostnader.

Nedan hittar du information om stöd till företag under följande rubriker:

  • Regionala stöd som företag i hela landet kan söka
  • Tillväxtverkets löpande stöd i delar av landet
  • Tillväxtverkets övriga utlysningar
  • Stöd från övriga aktörer

Regionala stöd som företag i hela landet kan söka

Vill du starta eller utveckla ett företag? Företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka regionala företagsstöd.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Företagsstöden kan finnas i form av:

  • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner
  • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys
  • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt
  • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet
  • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera.

Du ansöker hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund. Tillväxtverket har ett övergripande ansvar för de regionala företagsstöden och stödjer regionerna i deras arbete.

Mer om regionala företagsstöd

Tillväxtverkets löpande stöd i delar av landet

Regionalt investeringsstöd – för större investeringar i stödområden

Planerar ditt företag en stor investering? I delar av landet kan ni ha möjlighet att söka stöd även för större investeringar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för vissa tätorter. Flera kommuner i följande län ingår också i stödområdet: Gävleborg, Västra Götaland och Värmland.

Tillväxtverket handlägger regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor. I övriga fall ansöker du hos länsstyrelsen eller regionförbundet.

Mer om Regionalt investeringsstödlänk till annan webbplats

Transportbidrag för industrin i norra Sverige

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan söka bidrag för transporter. Bidraget är tänkt att kompensera för de nackdelar som företagen i norra Sverige har på grund av långa avstånd. Du ansöker hos Tillväxtverket.

Mer om Transportbidrag

Tillväxtverkets övriga utlysningar

Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder.

Här hittar du alla aktuella utlysningar.länk till annan webbplats

Stöd från andra aktörer

Information om offentlig finansiering från andra aktörer når du via länkarna nedan.

Verksamt.se - för dig som driver eller vill starta företag

Verksamt.se ger service och information från flera myndigheter på samma plats.

Gå till verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd för en koldioxidsnål ekonomi

Flera myndigheter erbjuder finansierings- och kunskapsstöd till företag i syfte att stödja näringslivet i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet Klimatsynk har samlat information om dessa stöd på en sida.

Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster