Tillväxtverket
Myndighetssamarbete på Starta driva-mässa

Samarbete för bättre service

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar även i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Bolagsverket. I samarbetet ingår dessutom Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet och Statistiska centralbyrån (SCB).

Följande produkter ingår i samarbetet:

Myndigheterna deltar också tillsammans på utvalda mässor och evenemang för företagare.