Tillväxtverket
Man och kvinna pratar med varandra.

Mentorprogrammet - Starta företag

Ökad lönsamhet, tillväxt och bättre överlevnadsgrad är några av de effekter som ett mentorprogram kan ge. Mentorprogrammet - Starta företag ska stärka och utveckla företag i uppstartsfas. Det riktar sig framförallt till kvinnors företag, kreativa näringar och till företagare med utländsk bakgrund.

Mentorn ska ge stöd som ger möjlighet till företag och företagare att växa och utvecklas. Arbetet ska leda till att företaget till exempel erhåller en bärkraftig affärsidé och ett utökat affärsnätverk. Mentorn ska med hjälp av en handlingsplan agera bollplank och ge rådgivning under strukturerade former. Mentorskapet pågår under ett års tid.

Tillväxtverket har från och med april 2018 tagit över uppgiften från Almi och genomför programmet i samarbete med Nyföretagarcentrum.

Programmet Mentor Eget Företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.