Tillväxtverket
Övre delen av sidan Sök tillstånd på verksamt.se

En kontakt­punkt för tjänste­företagare

Alla EU:s medlemsländer ska enligt tjänstedirektivet ha en webbplats där tjänsteföretagare ska kunna få information om att starta och driva företag samt ansöka om nödvändiga tillstånd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är den svenska kontaktpunkten. I tjänsten Lämna uppgifter och sök tillståndlänk till annan webbplats kan tjänsteföretagare söka information om vilka tillstånd eller registreringar som krävs för olika verksamheter.

Varför en kontaktpunkt?

Tanken med den elektroniska kontaktpunkten är att företagare som säljer tjänster enkelt ska kunna ta reda på, och ansöka om, nödvändiga tillstånd och registreringar för sin verksamhet. Kontaktpunkten ska även innehålla information om vad det innebär att driva verksamhet i Sverige, kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner samt rådgivarorganisationer som kan bistå med praktisk hjälp.

Möjlighet att ansöka elektroniskt

Det ska vara möjligt att ansöka elektroniskt om de tillstånd eller registreringar som faller under tjänstedirektivet. Det kräver e-tjänster eller e-formulär, även på engelska och utan krav på e-ID.

Ansvaret att tillhandahålla e-formulär eller e-tjänster för de olika tillstånden vilar på behöriga kommunala och statliga myndigheter.

Elektronisk kommunikation

Om en myndighet eller kommun får in en ansökan eller anmälan från en tjänsteföretagare via kontaktpunkten, kan handläggaren också svara genom kontaktpunktens meddelandefunktion. Det går också bra att svara via e-post eller annat elektroniskt sätt. Om en ansökan eller anmälan kräver signatur får komplettering begäras via vanlig post.

Kontakt

Vi svarar på frågor om den svenska kontaktpunkten. Skicka din fråga till: kontaktpunkten@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.