Tillväxtverket

Verktyg som skapar utveckling

Det finns många smarta sätt att utveckla kommuner och regioner så att de möter framtidens behov. Mycket kunskap finns och den vill vi dela med oss av. Det kan spara tid för dig som vill satsa på utveckling utan att behöva tänka ut allt från början.

En startnyckel

Hur gör andra?

Ta gärna del av Östersund och Dellenbygdens tankar och deras systematiska checklistor.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Dellenbygden visar vad en tia kan betyda

Bara en tredjedel handlas i trakten. En tia mer om dagen i lokala affärer skulle göra skillnad, visar lokalekonomiska analyser.

Person framför hus

Undersökning visar småföretagens behov

Östersunds kommun använder resultatet för att matcha arbetssökande med företagens behov av rekrytering.

Metoder

Här kan du läsa om olika metoder som regioner och kommuner har använt med bra resultat.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Så kan den lokala ekonomin få snurr

En lokalekonomisk analys visar vilka resurser som finns i bygden.

Man som jobbar med dator och telefon.

Matcha kompetens med hjälp av register

Så kan kommunen bidra till matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.