Tillväxtverket

Service

Utmaningar inom tillgänglighet, servicelösningar och butikstäthet.

 • 52_Illust_kommersiell_service_bla.jpg

  Servicepunkter

  Servicepunkter ger breddat utbud av service och befäster butiker och mackar som mötesplatser i bygden.

 • 17_Illust_grontillvaxt_lila.jpg

  Platsutveckling

  Metoden kan användas för att fokusera på en plats eller en bygd i taget och för att snabbt identifiera vilka insatser som är viktiga och vilka som kan bidra till dem.

 • 09_Illust_finansiering_bla.jpg

  Lokalekonomisk analys

  En lokalekonomisk analys visar vilka resurser som finns i bygden och ar det finns potential för utveckling, företag och arbetstillfällen.