Tillväxtverket

Samverkan

Utmaningar inom intern såväl som extern samverkan.

 • 62_Illust-strategi_och_genomforande_gron.jpg

  En guide för stora etableringar

  När stora företag etablerar sig krävs många insatser av samverkan och planering. Både för att lyckas möta behovet av ny arbetskraft men också för att lösa andra utmaningar.

 • 33_Illust_mangfald.jpg

  Samverka för jobb och integration

  En gemensam metod för samarbete kan sänka arbetslösheten och minska antalet personer med ekonomiskt bistånd i en kommun.

 • Kompetensmäklare (1).jpg

  Kompetensmäklare

  Kompetensmäklaren är nyckeln för att skapa en tydlig väg från det lokala behovet av kompetens till en regional handlingsplan.

 • 68_Ma_nniskor (1).jpg

  Samverka för folkhälsa

  Folkhälsa är en stor samhällsfråga. Genom att samverka inom kommunen och med region, polis, kyrka och föreningar når kommunen långt.

 • 00_Tema_Dialog_bla.jpg

  Gemensam ungdomledare

  Att gå utanför stuprören och anställa en gemensam ungdomsledare kan ge riktigt bra resultat.

 • 31_Illust_kunskap_gron.jpg

  Framtidsdagar

  Utbildning och arbete presenteras på mässa och platsbesök hos företag, vilket ger ungdomar kunskap inför sitt kommande arbetsliv.

 • tvv-_0072_Illust_-lila_globalisering_RGB.jpg

  En gemensam webbplats

  Genom att samla alla vuxenutbildningar i länet på en gemensam webbplats blir det lättare för individer att hitta rätt.

 • äpple.jpg

  Planera för rätt kompetens

  Med en utbildning i strategisk kompetensplanering blir företagen bättre på att planera för sin framtida kompetens­försörjning.

 • samhällsplanering.jpg

  Regionalt planeringsunderlag

  Ett regionalt planeringsunderlag ger en gemensam kunskapsbas och skapar samsyn kring hur den strategiska planeringen av mark ska ske.

 • bostad.jpg

  Regional bostadsmarknadsanalys

  Regional bostadsmarknadsanalys ger en djupare analys än länsstyrelsens årliga regionala bostadsanalys. Den innehåller beräkning för efterfrågan av nya bostäder.