Tillväxtverket

Kompetensförsörjning

Utmaningar inom utbildning, matchning, omställning och integration.

  • 31_Illust_kunskap_gron.jpg

    Framtidsdagar

    Utbildning och arbete presenteras på mässa och platsbesök hos företag, vilket ger ungdomar kunskap inför sitt kommande arbetsliv.

  • 01_Tema_Dialog_gron.jpg

    Näringslivsundersökning

    Genom att ta reda på vilken kompetens företagen behöver kan kommunen bidra till direkta matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.