Tillväxtverket

Kompetensförsörjning

Utmaningar inom utbildning, matchning, omställning och integration.