Tillväxtverket

Företagsklimat

Utmaningar inom etablering, service och företagares behov.

 • 09_Illust_finansiering_bla.jpg

  Lokalekonomisk analys

  En lokalekonomisk analys visar vilka resurser som finns i bygden och ar det finns potential för utveckling, företag och arbetstillfällen.

 • 52_Illust_kommersiell_service_bla.jpg

  Servicepunkter

  Servicepunkter ger breddat utbud av service och befäster butiker och mackar som mötesplatser i bygden.

 • 21_Illust_innovation_bla.jpg

  Tillväxtresan

  Programmet som beskrivs här riktar sig till alla små- och medelstora företagare som vill växa och det finns inga krav på antal anställda eller en viss omsättningsnivå.

 • 01_Tema_Dialog_gron.jpg

  Näringslivsundersökning

  Genom att ta reda på vilken kompetens företagen behöver kan kommunen bidra till direkta matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.