Tillväxtverket

Förenkling

Utmaningar som rör effektivare myndighetsutövning.

 • 33_Illust_mangfald.jpg

  Samverka för jobb och integration

  En gemensam metod för samarbete kan sänka arbetslösheten och minska antalet personer med ekonomiskt bistånd i en kommun.

 • Kompetensmäklare (1).jpg

  Kompetensmäklare

  Kompetensmäklaren är nyckeln för att skapa en tydlig väg från det lokala behovet av kompetens till en regional handlingsplan.

 • tvv-_0072_Illust_-lila_globalisering_RGB.jpg

  En gemensam webbplats

  Genom att samla alla vuxenutbildningar i länet på en gemensam webbplats blir det lättare för individer att hitta rätt.