Tillväxtverket

Attraktionskraft

Utmaningar inom kultur, attityder, platsutveckling och besöksnäring.

 • 29_Illust_kreativitet_lila.jpg

  Användarresa

  Användarresan är ett visuellt verktyg som visar den nuvarande eller framtida helhetsupplevelsen av en tjänst.

 • 17_Illust_grontillvaxt_lila.jpg

  Platsutveckling

  Metoden kan användas för att fokusera på en plats eller en bygd i taget och för att snabbt identifiera vilka insatser som är viktiga och vilka som kan bidra till dem.

 • 24_Illust_internat_bla.jpg

  Turistisk översiktsplan

  En översiktsplan med ett besöksperspektiv förbättrar både för besökare och medborgare i kommunen.

 • 07_Illust_entreprenorsskap_gron.jpg

  Mental karta

  En mental karta skapar förståelse kring synen på en kommun eller region och dess orter samt relationen mellan dem.