Tillväxtverket

Miljöanpassa era transporter

Alla vinner på mer miljöanpassade transporter: ditt företag, miljön och den regionala utvecklingen. Här får du som företagare tips på hur du kan bidra till en effektivare resursanvändning.

Företag kan på flera sätt miljöanpassa sina transporter. Det kan ske genom att höja fyllnadsgrader i lastbilar, undvika tomma returtransporter och ha en effektiv bränsleförbrukning.

Konkreta tips till företag:

  • Kartlägg transporter för att få kontroll på vilka flöden företaget har.
  • Sätt upp miljömål.
  • Ta fram åtgärder och handlingsplan utifrån de mål företaget har satt upp.