Tillväxtverket
Godståg

Checkar för hållbara och effektiva transporter

Genom detta pilotprojekt kunde små tillverkande företag i norra Sverige söka finansiering för att effektivisera sina transporter och logistiklösningar. Finansieringen ska användas till att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet.

Sista ansökningsdag var 6 november. Belsut tas i december 2017.

Checkarna riktade sig till företag med 1-49 anställda som har tillverkning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.

Tillväxtverket kan finansiera upp till 75 procent av kostnaden, dock maximalt 100 000 kronor.

Den externa kompetensen ska ge företaget stöd att öka hållbarheten och effektivisera sina transporter. Det kan handla om allt från nya logistiklösningar, varuflödesanalyser och samordnade transporter till packning- och lageroptimering.

Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Vill du veta mer?

Kontakt

Är du intresserad av insatsen kan du kontakta oss via mejl eller telefon.

E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se

Elin Sixtensson-Lundberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 82

Malin Carlberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 93Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.