Tillväxtverket
Lastbil på motorväg.

Transportbidrag till  norra Sverige

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan kanske transportbidraget lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Sveriges fyra nordligaste län.

Transportbidraget i korthet

Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.

Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.

Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.

Transporten ska vara längre än 401 km.

Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Regeringsuppdrag - analys av transportbidraget

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera transportbidraget med hänsyn till klimataspekter. Vi har påbörjat arbetet och ska utifrån analysen föreslå möjliga förändringar i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

För mer information se regleringsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., punkt 3.3.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år.

Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Sök transportbidrag

Se film om transportbidraget  

Filmen belyser vem som kan söka transportbidrag och för vad. Filmen tar också upp syftet med bidraget samt ger kort information om regelverket och hur bidraget har fördelats.

Varför finansierar Tillväxtverket transporter i norra Sverige?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

Telefon: 08-681 91 00
E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se