Tillväxtverket

Aktuellt just nu

Här samlar vi information där du kan läsa mer om bland annat våra pilotprojekt och riksintressen för industriell produktion.

Pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering

Tillväxtverket finansierar pilotprojekt som ökar kunskapen om hur vi kan utveckla regionala och funktionella strukturer för att stärka företagen.

Riksintressen för industriell produktion

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energi- eller avfallshantering kan vara av riksintresse. Läs mer om riksintressen för industriell produktion.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.